PERKA GULA BPKS No. 11 TAHUN 2015

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN GULA DARI LUAR NEGERI KE KAWASAN SABANG

1 . KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

 1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
 3. Bea dan Cukai adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang.
 4. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Sabang.
 5. Gula adalah Gula yang dimasukan dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang.
 6. Izin adalah Pemasukan Gula dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang.
 7. Pelabuhan adalah Pelabuhan BPKS, Tempat berlabuh dan bersandar kapal serta bongkat muat barang.
 8. Gudang adalah Gudang atau tempat penumpukan Gula dalam Kawasan Sabang.
 9. Pengusaha/Perusahaan yang di perbolehkan memasukkan Gula dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang adalah Pengusaha/Perusahaan yang terlah terdaftar di BPKS dan telah mendapat izin yang di keluarkan oleh PTSP BPKS atau instansi Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2 . PERIZINAN

 1. Pemasukan Gula dari Luar Negeri ke Kawasan perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Harus mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 2. Izin yang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah izin Pemasukan Gula dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang;
 3. Izin Pemasukan Gula dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang di sesuaikan dengan kebutuhan gula di sabang dan Pulo Aceh dan pulau lainnya yang termasuk didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
DOKUMEN

1603262770_PERKA_GULA_BPKS_No._11_TAHUN_2015.pdf download | view
1603275175_1580631812_present_E-Peta_Sabang.pdf download | view